top of page
Kotwica 1

W ramach Intermediale 2017 wystąpili:

Bang-utot (PL), Telharmonium (PL), X.A.O. (PL),

Patxi Valera (ES), Inire (pl), Tatsuru Arai (JP)

BANG-UTOT (POLSKA)

 

Ciemne etniczne i plemienne rytmy połączone z ciężkimi dubami, od których wieje syberyjskim chłodem. Improwizowane surrealistyczne kolaże dźwiękowe wymieszane na dadaistyczną modłę z zaskakującymi samplami. Powolne industrialne bity na tle gęstych, transowych faktur. To wszystko jest próbą dźwiękowego oddania dziwnych, często niewyjaśnionych fenomenów ludzkich zachowań, zwanych przez antropologów medycznych „zespołami uwarunkowanymi kulturowo”, które występują tylko i wyłącznie na danym obszarze geograficznym i w obrębie jednej, określonej kultury.

TELHARMONIUM (POLSKA)

Telharmonium to wielowarstwowa konstrukcja audiowizualna na głosy, obrazy i instrumenty elektroakustyczne. To efekt nasycenia audiosferą, które tworzy się gdzieś pomiędzy przywoływaniem dźwiękowych wspomnień a tworzeniem brzmieniowych imaginacji. Między kołataniem pociągu, gwarem lotniska i skrzypieniem podłogi, gdzie ludzkie głosy wypowiadają głośno niekłamane myśli. Cisza jest pomyłką kategorialną. Wszędzie dzieje się coś. Każde coś ma swoją własną historię i wolną wolę, aby zostać usłyszane.

X.A.O (POLSKA)

Znaczenie XAO odnosi się przede wszystkim do greckiego XAOC, jest jednak formą uproszczoną, analogiczną do TAO oraz IAO.

Postrzeganą tutaj jako formuła magiczna, która to jest najbliższa mojemu sercu, czyli:

X - symbolicznie nakreślona gwiazda Syriusz,

O - symboliczne Słońce, oraz

A - piramida, ponad którą odbywa się spotkanie obydwu gwiazd, nazywane heliakalnym wschodem.

Muzyka XAO, to przede wszystkim pulsujący rytm, hipnotyczne dźwięki.

PATXI VALERA (HISZPANIA)

Aquofono to innowacyjny instrument perkusyjny, generator dźwięku oparty na wodzie i elektryczności. Przy minimalnej dostawie cieczy, cykliczne uderzenia spadających kropel działają jako impuls do wysyłania sygnałów do różnych instrumentów elektronicznych i laptopów, gdzie uruchamiają przechowywane tu dźwięki zaprogramowane w różnych skalach. Ich wybór opiera się na kontrolowanej losowości. Polirytmiczny muzyczny deszcz Aquofono odwzorowuje bogactwo natury, na temat której swobodnie improwizujemy i komponujemy unikalne, ulotne i niepowtarzalne fantazje dźwiękowe.

 

 

INIRE (POLSKA)

Audiowizualne performance grupy koncentrują się na poszukiwaniach formalnych z pogranicza sound artu, field recordingu, muzycznego kolażu i szeroko pojętej elektroakustyki. W projekcie Transcape Disturbances głównym instrumentarium są sterowane napięciowo systemy modularne audio i wideo. Obrazy i dźwięki tworzą wzajemnie przenikające się struktury, pozostające w interakcyjnej zależności. Ich sprzężenia generują współbrzmienia zharmonizowane lub dysharmoniczne, uświadamiając odbiorcy fakt ciągłego zanurzenia w sieci elektromagnetycznych zależności.

TATRSURU ARAI (JAPONIA)

 

"Matters-ton" drugi z cyklu Hyper Serial Music dźwiękowo wizualny performance zainspirowany klasyczną muzyką serialną. Kompozycja jest rozwijana i ewoluuje w coraz to bardziej skomplikowane i wielowarstwowe struktury. Zasada pracy z dźwiękiem inspirowana jest tu projektowaniem i percepcją architektury jako fenomenu twórczego i poznawczego. Serie rytmiczne tworzą tu struktury, którym możemy przeglądać się jak w pasażach.

photo by infinite beat.jpg
telharmonium022.jpg
raf2803.jpg
AQUOFONO_MICRO-2.jpg
Sequence 01007.jpg
Arai 1.jpg
bottom of page